Sigma Revisjon AS

Vi har kontorer i Åsane (Bergen) og Ålesund.

Vår hovedaktivitet er lovpålagt revisjon av årsregnskap for selskaper, institusjoner, stiftelser og lag.

Vi bistår også med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for selskaper som ikke er revisjonspliktig.

Våre tjenester:

  • Revisjon
  • Årsoppgjør inkl. ligningspapirer
  • Regnskapsføring