Tjenester

Vår hovedaktivitet er lovpålagt revisjon av årsregnskap for selskaper, institusjoner, stiftelser og lag.

Våre ansatte har lang og bred erfaring fra en rekke bransjer og virksomhetsområder.

Vi kan også bistå med beslektede tjenester som

  • Årsregnskap
  • Skattemelding
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Bedriftsøkonomisk rådgivning
  • Omorganiseringer
  • Selskapsstiftelse
  • Attestasjoner
  • Regnskapsføring