Historikk og informasjon om oss

Sigma Revisjon AS ble etablert i 1992, og vi har i dag fem ansatte hvorav tre er statsautoriserte revisorer. Sigma Revisjon AS er medlem i Den Norske Revisorforening. Vi er også et autorisert regnskapsførerselskap.

Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore selskaper i ulike bransjer.

Vi vektlegger tilgjengelighet og fleksibilitet, og er opptatt av å ha en åpen og god kommunikasjon med våre kunder. Våre tjenester skal tilfredsstille kundens krav til kvalitet, effektivitet og integritet.